Verificare lucrari contabile

Activitatile de verificare presupun realizarea corelatiilor inregistrarilor contabile intre urmatoarele documente

- balantele analitice cu cele sintetice

- balanta cu bilantul

- extrasele de cont cu soldul conturilor de trezorerie

- stabilirea corecta a impozitelor pe profit