Expertiza contabila

Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat de legea Romana pentru constituirea realităţii unei operaţii de natură economică şi/sau financiară, pe baza cercetării documentelor, datelor şi informaţiilor de contabilitate.

Expertiza contabilă consta în cercetarea situaţiei economice a unor societăţi, a concordanţei dintre documentele primare de evidenţă contabilă şi realitate, fiind des utilizate în materie civilă, penală sau comercială. Ea este efectuată în scopul de a stabili şi lămuri problemele cu caracter economic şi financiar indicate de instanţă şi are competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnic-operative şi contabile. Spre deosebire de controlul financiar, dispus de organele de conducere pentru a cunoaşte problemele dezvoltării economice, care este o activitate cu caracter permanent, expertiza contabilă este o activitate ocazională, ce are loc numai când se dispune de instanţa.