Contabilitate financiara

Contabilitatea financiara a firmei are in atentie inregistrarea si prelucrarea, conform reglementarilor legale in vigoare, a documentelor si a datelor financiar-contabile, elaborarea balantelor contabile sintetice si analitice, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare de sinteza: contul de profit si pierderi, bilantul financiar, fluxurile de numerar.

Contabilitatea financiara reflecta performantele realizate ale firmei si ofera repere pentru deciziile viitoare legate de activitatea firmei.